Science Dalatour

Projektet Science Dalatour fokuserar på att stärka digital och teknisk kompetens hos lärare och mellanstadieelever i Säter, Hedemora och Avesta.

Science Dalatour är ett projekt för låg- och mellanstadieklasserna i Säter, Hedemora och Avesta kommun. Projektet genomförs för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap och matte och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Genom projektet får elever lektioner i kreativ och praktisk programmering när pedagoger från 2047 Science Center kommer på besök.

Science Dalatour besökte under hösten 2021 skolorna i Säters kommun. Under vårterminen 2022 åkte vi vidare till Hedemora och under våren 2023 är det Avestas tur. 

Science Dalatour genomförs med stöd från Södra Dalarnas Sparbank.

 

Kreativ programmering på schemat

Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av Lego Education i ett innovativt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1–3 kommer de jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4–6 är temat ”Robotar i vår vardag”.

Lektionerna ska väcka intresset hos barn och ungdomar för teknik, naturvetenskap och matematik. Vi vill stärka deras tekniska självförtroende med lustfyllda lektioner i programmering och i förlängningen bidra till den framtida kompetensförsörjningen inom naturvetenskap och teknik.

 

Fakta om Science Dalatour

Projektet löper i linje med Tillväxtverkets mål om mångfald och jämställd tillväxt. Den demokratiska aspekten av tillgänglighet går i linje med mångfaldhetsmålet. Projektet Science Dalatour har som mål att tillgängliggöra teknik för alla och på så vis stärka innovationsförmågan och attraktiviteten hos en bredare grupp inom ämnesområdet i Dalarna.

Projektet fokuserar att stärka digital och teknisk kompetens hos skolelever och lärare, vilket på lång sikt kommer att bidra till ett bättre rekryteringsläge för att kompetenssäkra inom områden där vi idag vet att det råder brist på arbetskraft. Vi måste jobba på bred front för att regionen och landet ska kunna vara i teknisk framkant genom att efterfrågade och rätt kompetenser kan tillsättas framledes.

Pedagoger från 2047 Science Center åker ut till skolorna och har praktiska lektioner under 1–1,5 timme med hjälp av LEGO-materialet WeDo i årskurs 1–3 och Spike Prime i årskurs 4–6.

I Avesta, Hedemora och Säters kommun finns det ca 150 klasser i årskurs 1–6. Målet med projektet är att besöka alla dessa klasser under projekttiden fram till våren 2023.

För ytterligare information kontakta ansvarig pedagog Linda Axelsson Karlqvist.

 

Science Dalatour i media

När vi startade upp Science Dalatour i Säter hösten 2021 fick vi besök av både TV och tidningar. Via länkarna nedan går det både att se och läsa mer om projektet och vad eleverna tycker om aktiviteterna.

SVT 2021-10-13: "Mellanstadieeleverna i Gustafs lär sig programmera robotar – ska väcka intresset för teknik"

Annonsbladet v.46 2021: "Robotprogrammering står på schemat: – Svårt men roligt" (PDF)

Södra Dalarnes Tidning 2021-10-16: "Roligt med robotar – här lär sig eleverna programmering" (PDF)

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
OBS! Stängt tisdag 3/10 på grund av internt arbete.
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 

 
Opening hours
NOTE! Closed on tuesday october 3 due to internal work.
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida