Eco Loco

2047 Science Center har påbörjat arbetet med att producera ett pedagogiskt spelverktyg för lärande om hållbar omställning. Från november 2023 till juni 2024 ska en första version produceras och testas, i samverkan med yrkeshögskolor, gymnasieelever, andra ­Science Centers, med flera. Det här är ett kortfattat informationsmaterial om projektet och ­produktionsprocessen. Projektet främsta finansiärer är Allmänna Arvsfonden och Södra Dalarnas Sparbank.

 

Vad ska vi göra?

I projektet utvecklas en hybrid mellan ett rollspel, ett digitalt spel samt en interaktiv upplevelse. Spelet ska kunna användas både i en science center-miljö samt mobilt, i exempelvis ett klassrum.

Spelet iscensätter en önation med stor ekologisk påverkan och dåliga framtidsutsikter som behöver ställa om. Deltagande spelare delas in i grupper som representerar privatkonsumenter, infrastruktur, näringsliv och jordbruk/skogsbruk. För att uppnå detta behöver de olika grupperna samarbeta, investera i ny teknik och klimatbevarande åtgärder samt hantera de kriser som påverkar dem.

Varje grupp påverkar sin egen utveckling, men behöver samtidigt ta hänsyn till det gemen­samma samhället för att klara spelet. Spelet går ut på att de olika lagen ska nå så många av sina egna mål som möjligt, utan att öns ekologi eller ekonomi kollapsar.

 

Varför gör vi detta?

Flera studier har visat att olika typer av brädspel, rollspel och simuleringar är effektiva och lämpliga metoder för lärande om den typen av komplexa problem som präglar hållbarhetsfrågor. Detta kan sammanfattas i det slitna uttrycket av Dr. Herb True från 1978: ”Tell me, and I’ll forget. Show me, and I may remember. But involve me, and I’ll understand.”

 

Idé

Karta El HierroIdén till det spel som 2047 Science Center utvecklar föddes i berättelsen om ön El Hierro i kanarieöarna, som med olika typer av investeringar i ny teknik och klimat­bevarande åtgärder lyckades vända samhällsutveckling och samtidigt skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta är ingången till det spelverktyg som tas fram i Eco Loco.

Syftet är att deltagarna genom spelet ska få uppleva svårigheten i att samtidigt fokusera på egenintresset och det gemensammas bästa, samtidigt som de genom verklighetsbaserade händelser, val och åtgärder i spelet kan få en bild av hur en hållbar omställning kan gå till.

 

Vilka riktar sig projektet till?

Projektet riktar sig främst till ungdomar, som ett sätt att utbilda om komplexa system samt hållbarhetsfrågor kopplade till politik, psykologi, sociologi och ekonomi. Utöver denna målgrupp ser vi flera poten­tiella målgrupper och användningsområden som kan utforskas inom, utanför och efter projektets slut.

 

Projektets nyskapande arbetssätt

Arbetsgrupp 2047 SCI projektet Eco Loco styr målgruppen innehåll och utveckling. Det kännetecknas både av att ungdomar tillsätts i projektets nyckel­roller samt projektets nyskapande arbetssätt. I projektet samverkar unga studenter på olika institutioner och nivåer under sina projektarbeten eller praktikperioder på ett och samma projekt. Det innebär att exempelvis blivande spelutvecklare, kommunikatörer, finsnickare, utställningsdesigners och projektarbetande gymnasieelever är de drivande delarna som utgör projektets helhet.
2047 Science Center är organisationen som faciliterar denna samverkan där annars enskilda projekt samlas till en helhet som kan generera ett potentiellt mer samhälls­nyttigt och användbart utfall.

 

Vilka samarbetar vi med i projektet?

Projektet främsta finansiärer är Allmänna Arvsfonden och Sparbanken Bergslagen. Utöver de är flera olika organisationer och individer delaktiga för att säkra projektets kvalité, utfall och spridning.

För framtagande av underlag och kvalitetsgranskning medfinansierar Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt ett antal forskare och experter projektet i tid. För samverkan och spridning deltar Föreningen Svenska Science Center, Navet Science Center och ­Innovatum Science Center i projektet.

För en begripligare och mer tillgänglig slutprodukt deltar föreningen Begripsam samt ett antal tillgänglighetsorganisationer i projektet. Ett antal ungdomsevenemang och organisationer representerar civilsamhället i projektet och deltar i framtagandet av spelet. Utöver detta finns ett flertal organisationer och personer som deltar i olika kapaciteter i projektet.

 

Projektprocessen

År 1: Under projektets första år sätts en ­projektgrupp samman för att ta fram initiala spelprototyper. Därefter ­påbörjas spelutvecklingen där en ­första version av spelverktyget tas fram och testas.

År 2: Under det andra projektåret testas en första version av spelverktyget på flera Science Centers, samtidigt som det utvecklas till en slutgiltig version.

År 3: Under det tredje projektåret använder vi spelverktyget främst i skolor, men testar det även i andra sammanhang för att se på vilket sätt det är bäst ­lämpat att användas.

  

 Länkar

- Artikel i Business News Dalarna: "Nytt projekt ska lära ut kopplingen mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet"
- Informationsfolder Eco Loco (pdf)

 

Finansiering

Projektet Eco genomförs av 2047 Science Center med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden och Sparbanken Bergslagen.

 

logos finansiarer EcoLoco 400px

 

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Ordinarie öppettider
Fram till 16 juni:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Från 17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Stängt följande helgdagar:
Midsommarhelgen
Fredag-lördag 21-22 juni
 

Rgeular opening hours
Until 17 June
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
17 June – 18 August
Monday-SAturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
Closed the following public holidays:
Friday 21 June
Saturday 22 June
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida