IVA-seminarium med 2047 Science Centers och Borlänge kommuns arbete för ökad motivation i skolorna

I samband med att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) släppte sin senaste rapport "Det är ju inte allmänbildning direkt – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik" arrangerades måndag 20/5 ett seminarium med rubriken "Ungas attityd till naturvetenskap och teknik: Hur vänder vi trenden?"

Under seminariet diskuterades bland annat varför många barn och unga har svårt att se den konkreta nyttan med naturvetenskap och teknik, samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Bland annat lyftes frågor som "Hur kan vi förändra ungas relation till naturvetenskap och teknik?" och "Hur kan vi skapa bättre samverkan mellan skola, näringsliv och civilsamhälle för att främja STEM?".

Utveckling av undervisning för motiverat lärande

Jon Hagman från 2047 Science Center och Christer Näslund från Borlänge kommun var inbjudna för att berätta om hur vi arbetar i Borlänge för att undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik ska bli mer motiverande, lustfylld och relevant för eleverna.

Det gemensamma arbetet bygger på analyser av nationella prov och elevintervjuer för att ta fram mer effektiva och uppskattade insatser. Arbetet bedrivs tillsammans med alla skolenheterna i deras systematiska kvalitetsarbete (SKA).

Vi har bland annat utvecklat systemet "Gröna tråden" tillsammans med en grupp referenslärare. ”Gröna tråden” ska vara ett redskap för likvärdighet och etablera en "delakultur" mellan lärare på kommunens grundskolor. Det är viktigt att lärare på ett enkelt sätt kan dela med sig av goda exempel på undervisning. ”Gröna tråden” har på så sätt blivit ett forum för att kunna dela med sig av bra uppgifter och upplägg som man ser att eleverna uppskattar. De olika insatserna analyseras och förfinas löpande.

Arbetet har även resulterat i nya uppskattade lektionsupplägg där eleverna får klura, undersöka och räkna i skolprogrammen "Junioragenterna" (åk 4), "Pascals trasiga recept" (åk 2) och "Bråk i mattelabbet" (åk 5), med flera.

Investeringar av Ljungbergsfonden

Under IVAs seminarium deltog även Ljungbergsfondens vd Sara Jons, vars investeringar skapat förutsättningar för det långsiktiga arbetet där likvärdighet och progression i de olika stadierna prioriteras, bland annat genom att alla skolor i Borlänge nu jobbar strukturerat med NTA som "ryggrad".

Ljungbergsfonden jobbar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik och öka kvaliteten på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, så att undervisningen får en kontext som är relevant och vardagsnära för ungdomarna. Sara Jons pratade bland annat om att det finns behov av en modernare bild av vad en forskare är och förebilder på nära håll som de unga kan relatera till. Ljungbergsfondens engagemang i det arbete som 2047 Science Center och Borlänge kommun driver gemensamt är ett bra exempel på hur samskapande kan möjliggöra skolutveckling.

Viktigt med relevans och förebilder

Medverkade på seminariet gjorde även Joakim Wernberg, forskningsledare för Entreprenörskapsforum vid Lunds universitet. Han ville poängtera att teknik och mattematik är medel för att nå andra mål, inte ett syfte i sig. Genom att få in relevans i undervisningen kan det bli enklare att skapa intresse för dessa ämnen bland de unga.

Maria Persson Gulda, Teknikchef H2 Green Steel, och Vivane Widman, Head of people and culture på Norrsken Foundation, betonade båda hur viktigt det är att visa hur STEM-ämnen är relevanta för att kunna jobba med klimatfrågor. Att integrera klimatfrågor tidigt i STEM-undervisning och lyfta förebilder och hur de jobbar med att lösa klimatfrågor med hjälp av teknik kan vara ett sätt att höja intresset bland eleverna.

Ytterligare talare på seminariet var bland andra Johnny Häger, undervisningsråd på Skolverket och Eleonora Svanberg, grundare av föreningen Girls in STEM, som syftar till att krossa normer och göra branschen tillgänglig för alla. 

På följande sida går det att ladda ned IVAs rapport, som är framtagen inom IVAs projekt ”Framtidens kunskapssamhälle” i samarbete med organisationen Vetenskap & Allmänhet. På webbsidan finns även ett inslag från TV4s Nyhetsmorgon där Magnus Berggren (styrgruppens ordförande) och Felicia Öberg (IVAs studentråd) medverkar.

https://www.iva.se/publicerat/rapport-det-ar-ju-inte-allmanbildning-direkt/

På följande webbsidan går det att se seminariet i efterhand:

https://www.iva.se/det-iva-gor/evenemang/ungas-attityd-till-naturvetenskap-och-teknik-hur-vander-vi-trenden/

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Ordinarie öppettider
Fram till 16 juni:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Från 17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Stängt följande helgdagar:
Midsommarhelgen
Fredag-lördag 21-22 juni
 

Rgeular opening hours
Until 17 June
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
17 June – 18 August
Monday-SAturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
Closed the following public holidays:
Friday 21 June
Saturday 22 June
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida