Skolbesök

Skolbesök under vardagar och terminstid
När ni besöker 2047 Science Center betalar ni entré samt kostnad för pedagogiska aktiviteter (planetariet, experiment/laborationspass etc). Läs mer om villkor och priser. Borlänges kommunala skolklasser och förskolegrupper - gratis entré till 2047 Science Center på vardagar under terminstid!
  
På egen hand eller pedagogiska program? Möjligheter att äta matsäck? Läratips
Skolgrupper kan gå på egen hand bland de interaktiva experimentenoch/eller boka ett skolprogram med våra duktiga pedagoger. Läs mer om de vår experimentmiljö. Nedan hittar ni länkar till de olika skolprogrammen för olika åldrar. 
Läs mer om syftet med våra skolprogram, om möjligheterna att äta på 247 Science Center, lärartips inför besöket och om kulturbuss här.
 

Draken Bertas experiment - flyta/sjunka

Årskurs F-1. 75 min
Laboration

Berta är en drake. Det roligaste hon vet är att experimentera, spruta eld och flyga. Under detta laborationspass testar vi vad som flyter och sjunker och ställer oss frågan varför.

Kom och träffa Berta och gör spännande kemiexperiment tillsammans med henne! 75 minuter med olika aktiviteter för barnen. Vi börjar med att berätta en saga om Berta. Sedan klär vi oss i laborationsrockar för att kunna utföra experiment, då vi provar olika vätskor densitet. Programmet avslutas med att vi diskuterar vad som hände vid experimenten. 

Mål – aktivitetens koppling till målen i avsnittet "utveckling och lärande":

Förskolan ska sträva efter att varje barn
-    utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
-    tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
-    utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
-    utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
-    utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
 
NEDLADDNINGSBART MATERIAL - FLYTA SJUNKA
Förslag arbete - inför besök
 
Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Experimentmiljö och butik tillfälligt stängda från och med 21 mars på grund av omständigheterna med coronaviruset
Öppet för förbokade skolprogram
Opening hours
Temporary closed from 21 March due to the Corona virus
Open for pre-booked school classes
 
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida