Information och anmälningslänkar för lärarträffar och elevaktiviteter
 
Vårt utbud för Borlänges kommunala skolor
I det länkade pdf-dokumentet finns alla aktuella lärarträffar och elevaktiviteter för läsåret 23/24 som ingår i det aktuella utbudet för Borlänges kommunala skolor.
 
Vi på 2047 Science center vill att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att aktiviteterna på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper. För att nå detta anordnar vi lärarträffar så att skolans pedagoger kan använda de skolprogrammen i ett större sammanhang.
 
Tider för skolprogram för Borlänges kommunala skolor
Alla klasser kommer tilldelas tider under den period som skolprogrammen körs. Tider för aktiviteterna kommer att skickas ut cirka en månad innan perioden börjar. Tiden bekräftas eller avbokas via länk som också skickas ut i samband med att ni får tiderna. Bekräfta/avboka senast två veckor innan er tid äger rum.
Anmäl er: http://px.nu/o35zu
 
Lärarträffar
Anmäl dig till lärarträffar: http://px.nu/pmauz
 
Studiebesök
Inbjudan med tider till studiebesök Fågelmyra återvinningscentral, Lennhedens vattenverk, Borlänge reningsverk, Bäckelund och SSAB skickas till berörda skolor cirka en månad innan studiebesöket.
 
Pedagogiska caféer
I länkarna till de pedagogiska koncepten nedan finns anmälningslänkar till pedagogiska caféer.
 
Övriga skolor i Borlänge kommun
Även skolor som inte drivs av Borlänge kommun kommer att bjudas in till studiebesök, Energijakten och Teknikmässan.
Anmäl er: http://px.nu/o35zu
 
Skolprogram utanför ordinarie skolutbud
Även Borlänges kommunala förskolor och skolor kan förstås boka program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutubd till ordinarie kostnad. Notera dock att det är gratis entré för Borlänges kommunala förskolor och kommunala skolor under vissa villkor.
Övriga program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutbud går att boka till ordinarie kostnad.
 
 
Skills for Life – Det blir viktigt när det är på riktigt!
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.
 
Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  
 
Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.
 
 
 

 

Skolprogram

Skolklasser är välkomna att besöka 2047 Science Center på laborationer, planetariebesök och för att experimentera i våra utställningar. I menyn "Skolor" hittar du information om vilka program som erbjuds för din årskurs. Det finns även praktiska tips inför besöket och information om hur mycket besöket kostar. 

Vårt pedagogiska koncept för Hoforsskolor  

Vi på 2047 Science center vill att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att lektioner på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna att utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper. För att nå detta använder anordnar vi lärarträffar så att skolans pedagoger kan använda de pedagogiska programmen i ett större sammanhang.  

Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  

Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.  

Skills for Life - Det blir viktigt när det är på riktigt!  
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.

NTA skolutveckling

NTA är ett helhetskoncept för skolutveckling med syfte att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:
  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av lärare
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande  
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet  

Läs mer om NTA och skolutvecklingsprogrammet på: www.ntaskolutveckling.nu 

För att se vilka temaområden som finns att arbeta med: temaområden  

 

NTA skolutveckling i Borlänge och Falun

På uppdrag av Borlänge och Falu kommun är 2047 Science Center samordnare för NTA Skolutveckling för grundskolan och förskolan. Det är ett mycket uppskattat skolutvecklingsprogram hos pedagogerna eftersom det ger dem goda förutsättningar att kunna bedriva kvalitativ NO/teknikundervisning baserat på det undersökande praktiska arbetet.
 
Varje förskola/skola har kontaktpersoner utsedda. De fungerar som samordnarens förlängda arm ute på enheterna. Det är via kontaktpersonerna som samordnaren skickar ut information till pedagogerna. De hjälper även till när enheterna beställer sina temautbildningar och temalådor.
 
 
Kontaktpersoner 2047 Science Center
Ulrika Lindenäs, samordnare grundskolor Borlänge kommun
0243-20 44 80
 
Linda Axelsson Karlqvist, samordnare förskolor Borlänge kommun
0243-42 02 01
 
Johan Borg, samordnare NTA Falu kommun
0243-20 44 83
Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
Öppettider sportlovet vecka 9:
Måndag–lördag, 10.00–17.00
 
Ordinarie öppettider:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 

Opening hours
Opening hours during school holidays week 9:
Monday–Saturday, 10 am – 5 pm
 
Regular opening hours:
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida