Uppdrag åk 8 - översikt

På denna sida hittar du uppdrag för åk 8 kopplade till Ung förändringskraft.

Uppgifter åk 8 - översikt 

 

Uppgifter

Ämnen

Innehåll

Ungefärlig tidsåtgång

Intervju kring energi och klimat

SO, SV, MA

Eleverna gör intervjuer kring energi och klimatfrågor för att identifiera olika ståndpunkter och intressekonflikter.

 

Tankar & känslor och kring klimat

Mentor

Eleverna sätter ord på sina tankar och känslor kring klimathot.

1 lektion

Bortom fossilsamhället

NO, SO, TK, SV

Eleverna får leva sig in i ett framtidsscenario där klimatmålen har uppnåttsoch gör tillbakablickar på vägen ut ur den fossila eran.

https://www.naturskyddsforeningen.se/arkiv/skola/

1-3 lektioner

För vem finns skogen? 

BI, KE,        SH, EN

Eleverna resonerar kring skogens värde utifrån ett socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv

1-2 lektioner 

Energi och nyare tekniker

 

TK, FY, KE, SH, GE, SV

Eleverna spanar och undersöker hur nya tekniker kan bidra till omställningen

 

1–2 lektioner 

Vem äger naturen?

RE, SH, BI

Human vs nature?

Vad är Antropocen? Vad händer om naturen får rättigheter? Bygger på skolmaterial från http://humannatureskola.se

1-3 lektioner

Hur sker förändring?

 

SH, HI

Eleverna undersöker olika verktyg för förändring och analyserar någon förändring i närsamhället. Uppgift är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen och forskare vid Lunds universitet. 

3 lektioner

 

Intressekonflikter kring energikällor

GE, SH, MA

Eleverna får utifrån intervjuerna identifiera och arbeta vidare med intressekonflikter.

2-4

Maten, jorden, hälsan & klimatet

HKK, IDH, BI

Hälsa och hållbar utveckling och hur vår mat påverkar jord och klimat.

2-3 lektioner

Hur hållbar är min surf?

TK, FY, SH

Påverkar internet klimatet? 

Hur påverkar min mobil klimatet, miljön och social hållbarhet?

1 -3 lektioner

(C)oldioxid eller (C)oldioxid?

 

BI, KE, SV,

Eleverna får kritiskt granska olika artiklar och rubriker, och med utgångspunkt i dessa diskutera och resonera kring om det finns ”bra” eller ”dålig” koldioxid. 

1-2 lektioner

Kolträdet

BI,KE

Med utgångspunkt i det animerade kolträdet ges eleverna möjlighet att diskutera och få en djupare förståelse för fotosyntes, cellandning och kretslopp av ämnen.  

1 lektion 

Fånga energin i bild

BL, FY

Eleverna fångar med hjälp av en kamera sina egna bilder av begreppet energi och gör ett eller flera gemensamma collage

1-2 lektioner

Musik för förändring

MU, HI

Eleverna undersöker vilken betydelse musiken har haft vid olika samhällsförändringar. Vilken betydelse har och kan musiken spela idag?

Avslutningsvis kan eleverna skriva egna låtar.

1-3 lektioner

Hållbara prylar

SL

Eleverna gör enkla livscykelanalyser av olika saker och arbetar praktiskt med att ge saker längre liv.

2-3 lektioner

Kan det växa utan jord?

Laboration

BI, KE

Undersökning och frågeställningar kring kolets kretslopp, kolinlagring mm

1-2 lektioner

Bygg din egen maskkompost 

Laboration

 

BI,KE,  SL,BL

Eleverna bygger sin egen maskompost och fyller med olika typer av organiskt material. Fundera och resonera kring nedbrytningstid, kolets kretslopp och mikroorganismernas betydelse för en balans i ekosystemen. 

1-2 lektioner

Bygg en biosfär

Laboration

BI

Eleverna bygger en kretsloppsburk och för resonemang kring kretslopp och jordens resurser.

1 lektion

Vätgas 

 

Laboration

Kommer snart!

TK, KE, 

Eleverna får med hjälp av artiklar ta del av den nya satsningen på vätgas och vad det kan innebära samt utföra en laboration med en modell av en vätgasbil. 

 

 

 

Direktlänkar till andras material

 

Människospår

SO, NO

Eleverna reflekterar över spår som vi människor lämnar, analyserar ett lokalt hållbarhetsproblem och planerar för förändring.

1-3

Minska matsvinnet

HKK, SH, SV, TE, KE, GE, BL

Lektionsförslag med lärarhandledning kring arbete med matsvinn

 

1-5 lektioner

Unga reportrar

 

SV, BL, NO/SO

Unga Reportrar är en journalistisk tävling där eleverna undersöker och gör ett reportage, en film eller ett foto – om ekologisk hållbarhet. 

3-5 lektioner

Teknik och globala målen

TK

Inspirationsmaterial från CETIS kring alla globala mål o koppling till teknikämnet

 

Koll på orden

NO, SO,SV

Eleverna får koll på olika ord och begrepp kring energi och hållbar utveckling

1 lektion

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 
Öppettider fram till 31 oktober
Måndag : 10.00 - 13.00 (1 pass)
Tisdag-Fredag: 10.00-13.00, 14.00-17.00 (2 pass)
Lördag : 10.00-13.00, 14.00-17.00 (2 pass)
Söndagar: stängt
Förbokning (lördagar till 31 oktober)
Öppettider höstlovet 1-6 nov
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Ingen antalsbegränsning från 1 november
Opening hours until 31 Oct
Monday: 10 am - 1 pm
Tuesday - Friday session 1:10am - 1pm 
session 2: 2pm - 5pm
Saturday: session 1: 10am-1pm 
session 2: 2pm - 5pm
Sunday: Closed
Pre-booking Saturdays (recommended)
Opening hours 1-6 November
Monday-Saturday: 10 am–5 pm
No limit on the number of visitors from 1 November

 

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida