2047 Science Center

Vi har nytt namn! 2047 Science Center är Framtidsmuseet nya namn!

Vårt nya namn signalerar vad vi är och vårt tidsperspektiv. Vi är ett Science Center och 2047 pekar mot framtiden, 30 år framåt. Vi firade 30 års jubileum förra året och summerade de år som gått. Nu ser vi fram emot nästa 30 år. 

Den 1 september genomfördes en namnbytesceremoni tillsammans med inbjudna gäster. Ni som inte hade möjligheten att skriva er hälsning, har fortfarande chansen att göra det. Gå till: welcome.2047.nu och använd det lösenord som skickats till dig.

Nu laddar vi för nästa 30 år!

 

Vi utvecklas och växer! De senaste åren har utvecklingskurvan stadigt pekat uppåt. Vi gör mer, samarbetar med fler och det innebär att vi också har anställt fler. Vi utbildar för framtiden med fokus på teknik, naturvetenskap, innovation, hållbarhet, digitalisering och det livslånga lärandet. Vi har just firat 30 år och tar nu ett avstamp mot ytterligare 30 år. Det känns därför rätt att helt enkelt döpa verksamheten till 2047 Science Center. 

2047 Science Center är ett namn som tydligare visar vad vi är, vi är ett Science Center inte ett museum. Ett Science Center som arbetar för framtidens kompetensförsörjning. Det ska också signalera nästa steg som handlar om att vara tillgängliga dygnet runt (24/7). Att välja ett namn som inte innehåller bokstäver utan siffror har ett tekniskt perspektiv som känns rätt för den verksamhet som vi har.

Med ett växande antal pedagoger och ingenjörer utbildar vi både lärare och andra pedagoger samtidigt som vi undervisar elever, producerar pedagogiska program, arrangerar evenemang med tekniska teman och utvecklar vårt Science Center, det vill säga den utställning som i vardagligt tal kallas för just ”muséet”. Ca 50 000 personer besökte vår utställning förra året, vi tog emot närmare 20 000 elever och 1 500 lärare i olika utbildningar och räknar med att de siffrorna kommer att öka i år.

Samverkan med näringsliv och akademi är viktiga pusselbitar för verksamheten och allt fler aktörer söker sig till oss för gemensamma projekt och satsningar. Med det tydliga fokus vi har så är inte namnet Framtidsmuseet längre rättvisande för vår verksamhet. Vi har därför beslutat oss för att helt enkelt byta namn.

Den nya logotypen kommer att presenteras efter sommaren, tills vidare smyglanserar vi namnet och jobbar vidare med rekryteringar, nya projekt, anpassning av lokaler och mängder av spännande projekt. 

2047 Science Center - kunskapsarena inom naturvetenskap och teknik

Interaktiva utställningar, planetarieprogram, laborationspass, kompetensutveckling, seminarier och föreläsningar inom naturvetenskap, forskning och ny teknik. 2047 Science Center finns i Borlänge och Borlänge kommun är huvudman.

Vi stimulerar intresset för naturvetenskap och teknik

2047 Science Center är en kunskapsarena och en mötesplats för skola, högre utbildning och näringsliv. Vi arbetar för att stärka kompetensen inom naturvetenskap och teknik i Dalarnas län. Science Center stimulerar intresse för och kunskaper i naturvetenskap och teknik, med fokus på egen aktivitet, upptäckter, fascinationer, forskning och spetskunskaper.

2047 Science Center är ett kunskapsnav inom naturvetenskap och teknik och verksamheten baseras på grundkunskaper, spetskunskaper och ny forskning. Vi är en ämnesresurs för unga och pedagoger i förskola och skola, samt allmänheten.

2047 Science Center är en länk mellan skola och näringsliv - vi visar vägen till utbildning och arbete inom naturvetenskap och teknik. Detta gör vi i nära samarbete med högre utbildningar och näringsliv.

Behovet av kompetenser inom naturvetenskap och teknik!

Vi behöver investera i framtidens kompetenser för att vår region ska leva och utvecklas. Behovet av bl a ingenjörer är stort. Här har 2047 Science Center en viktig roll i sin roll som inspiratör, kunskapsnav och som länk mellan unga och företag/näringsliv. 

Sverige måste öka söktrycket till utbildningar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena, för att behålla sin position som högteknologiskt land. Idag finns brist på naturvetare och ingenjörer. (Behov – 50 000 ingenjörer och 15 000 – 20 000 lärare Nv, Te, Ma  närmaste åren)  Vi behöver samtidigt öka allmänbildningen inom NV och TE  ämnena för en hållbar samhällsutveckling.

Dalarna behöver cirka 200 nya ingenjörer varje år under de närmaste åren. En fjärdedel av dessa i form av civilingenjörer och resten hög- skoleingenjörer.” Region Dalarna 2015

2047 Science Center agerar för framtiden

Utifrån uppdraget och samhällsbehov genomför 2047 Science Center verksamhet inom ramen för naturvetenskap och teknik. Vi genomför spetsverksamhet för alla barn och ungdomar, inom förskola, grundskola och gymnasium, samt kompetensutveckling för pedagoger i dessa stadier. Verksamhet bygger på vetenskaplig grund och det ska genomsyra lektioner, laborationer och kompetensutveckling. Den pedagogiska verksamheten är starkt kopplad till samhällsutvecklingsfrågor, för att skapa mening och sammanhang. Verksamheten kopplas till läroplanen. 2047 Science Center visar på tydliga studie och yrkesvägar i både breda och riktade insatser. 

Vi tror på den aktiva forskande människan och i alla våra aktiviteter står egen aktivitet i centrum.

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr

PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr

Planetarium+entré vuxen: 140 kr

Planetarium+entré pensionär: 120 kr

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Måndag-fredag: kl 10-17
Stängt måndag 27 augusti
Closed Monday August 27

Lördag-söndag: kl 10-15

 

 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00

E-post:
info@2047.nu

Framtidsmuseet Logo