Maker Tour - Mot Nya Höjder

2047 Science Center genomför projektet Makertour – Mot Nya Höjder i Gävleborgs län.

Maker tour – Mot nya höjders koncept innehåller utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid samt en maker-buss som besöker skolan och utbildar både elever och lärare i programmering. Vi fyller den rosa bussen med utrustning, teknik, pedagogiskt material och några pedagoger och åker ut till skolor och genomför lektioner, laborationer och tekniska utmaningar med eleverna. När en klass har genomfört en utmaning, bloggar läraren om arbetet, vilket innebär att deltagande klasser delar med sig av sina erfarenheter och sitt arbete för att inspirera andra. Konceptet är ett komplement till den ordinarie undervisningen och helt frivilligt för skolorna.  http://gavleborg.motnyahojder.com/

 

Det är kostnadsfritt att vara med och intresset i Gävleborg är stort. Målet är att besöka minst 300 klasser i Gävleborg under de kommande tre åren. 

Projektet är ett sätt att långsiktigt öka regionens konkurrenskraft. Vi måste investera i framtidens kompetensförsörjning på både regional och på riksnivå. Det saknas t ex över 50 000 ingenjörer i Sverige redan idag. Och behovet kommer att öka. Att tillgodose det här behovet är en fråga om landets konkurrenskraft. Det behövs åtgärder både kort-och långsiktigt. Olika initiativ pågår över hela landet för att intressera barn och unga för tekniska ämnen.

Maker Tour - Mot Nya Höjder är ett sådant initiativ och vi på 2047 Science Center genomför projektet i Gävleborg. Med tanke på att vi på 2047 Science Center som idag finns i Dalarna, också ska etableras i Gävleborg så är det ett bra sätt för oss att få kontakt med skolor och bygga ett kontaktnät i regionen.

Konceptet Maker tour – Mot nya höjder ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet. Projektet drivs tillsammans med Linnéuniversietet, Länsstyrelsen Kronoberg och 2047 Science Center i Gävleborg.

 

 

 

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr

PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr

Planetarium+entré vuxen: 140 kr

Planetarium+entré pensionär: 120 kr

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Måndag-fredag: kl 10-17
Nya öppettider helg f r o m 6 oktober. 
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: STÄNGT
Opening hours
Monday-Friday: 10-17
Saturday: 10-17
Sunday: Closed
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00

E-post:
info@2047.nu

2047SC hemsida