LEGO TeknoLab

Årskurs 1-4. 90 min
LEGO-programmering

LEGO, konstruktion och programmering. Eleverna bygger konstruktioner som de sedan programmerar och styr med hjälp av dator. Materialet som används heter LEGO WeDo.

Syfte
• Arbeta med konstruktion, mekanik, programmering och problemlösning på ett kreativt sätt.
• Inspirera och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Mål ‐ Aktivitetens koppling till målen i teknik
Eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:
• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

NEDLADDNINGSBART MATERIAL - LEGO TEKNOLAB

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr

PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr

Planetarium+entré vuxen: 140 kr

Planetarium+entré pensionär: 120 kr

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Måndag-fredag: kl 10.00-17.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: STÄNGT
 
Fredag 21 juni: STÄNGT
Lördag 22juni: STÄNGT
Opening hours
Monday-Friday: 10 am-5 pm
Saturday: 10 am-5 pm
Sunday: Closed
 
Friday June 21st: Closed
Friday June 22nd: Closed
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00

E-post:
info@2047.nu

2047SC hemsida