Draken Bertas experiment - flyta/sjunka

Förskolan, 5 år - åk 1, 75 min
Laboration

Berta är en drake. Det roligaste hon vet är att experimentera, spruta eld och flyga. Under detta laborationspass testar vi vad som flyter och sjunker och ställer oss frågan varför.

Kom och träffa Berta och gör spännande kemiexperiment tillsammans med henne! 75 minuter med olika aktiviteter för barnen. Vi börjar med att berätta en saga om Berta. Sedan klär vi oss i laborationsrockar för att kunna utföra experiment, då vi provar olika vätskor densitet. Programmet avslutas med att vi diskuterar vad som hände vid experimenten. 

Mål – aktivitetens koppling till målen i utveckling och lärande i Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

-    utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

NEDLADDNINGSBART MATERIAL - BERTA - FLYTA, SJUNKA
Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr

PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr

Planetarium+entré vuxen: 140 kr

Planetarium+entré pensionär: 120 kr

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Måndag-fredag: kl 10.00-17.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: STÄNGT
 
Fredag 21 juni: STÄNGT
Lördag 22juni: STÄNGT
Opening hours
Monday-Friday: 10 am-5 pm
Saturday: 10 am-5 pm
Sunday: Closed
 
Friday June 21st: Closed
Friday June 22nd: Closed
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00

E-post:
info@2047.nu

2047SC hemsida