2047 Science Center – Bäst i Sverige!

I Skolverkets utvärdering av Science Center i Sverige stack ett ut bland de andra när det gäller samarbete mellan skola, akademi och näringsliv. Det var 2047 Science Center i Borlänge som får 5 av 5 möjliga på området ”Interaktion med omgivande samhällsaktörer”. I den kategorin är vi bäst i landet!

Ett Science Center ska utbilda, inspirera och intressera barn och unga för naturvetenskap och teknik. Det handlar om långsiktig kompetensförsörjning, om landets konkurrenskraft, om innovation och hållbarhet på många sätt.

 

 

Det finns totalt 19 Science Centers i Sverige idag. Delar av verksamheten finansieras av staten, andra delar av kommuner och kommunala/regionala aktörer och företag som medverkar i projekt. Varje år utvärderas verksamheterna av Skolverket som också delar ut statsbidrag av olika storlek till verksamheterna. Poäng delas ut i ett antal kategorier som var och en är av vikt för en väl fungerande verksamhet.

- För första gången får 2047 Science Center en 5a av 5 möjliga på området ”Interaktion med omgivande samhällsaktörer”, säger vd Tobias Mårtensson. I den kategorin är vi bäst i landet

.- Det är resultatet av ett målmedvetet och strategiskt arbete, fortsätter han. För att utvecklas i takt med omvärlden krävs det att vi interagerar, samarbetar, lyssnar på andra aktörers behov och är progressiva när det gäller utveckling.

- Vi har genomgått en kraftig verksamhetsutveckling de senaste tre åren, fortsätter Tobias Mårtensson. Vi har tredubblat omsättning och antal medarbetare, vi har ökat antal elever som utbildas hos oss från strax under 9 000 för bara ett några år sedan, till så många som 25 000 idag. För att lyckas med den snabba och stora expansionen så har våra omvärldskontakter varit helt nödvändiga. Utvecklingen har skett i stark symbios med Borlänge kommun. Med Högskolan Dalarna och ett stark stöd från Ljungbergsfonden.

Idag samarbetar 2047 Science Center också med ett 60-tal företag och organisationer i allt från projekten Innovationskraft, där 400 elever i 9an löser tekniska utmaningar för företag, till Teknikmässan med ett 40 tal utställande företag och 2000 elever från 8an och 2an på gymnasiet, Coder Dojo där IT-branschen ställer upp med mentorer för barn som vill lära sig programmering och elbilsparken ELdorado där ett antal företag med Borlänge Energi i spetsen bidrar med såväl kunskap som pengar för att skapa möjlighet att driva parken under sommaren.

- Vi har dessutom inlett omfattande samarbeten med skogs- och stålbranschen, berättar Tobias Mårtensson. Vi kommer att skapa det vi kallar innovationsmiljöer för kunskapsutveckling som bygger på ett gamifierat lärande. Den har sin grund i de globala målen och våra samhällsutmaningar och innehåller ett antal kunskapsmoduler för elever från 5 år och upp till universitet och högskola. Just nu inleder vi 2 pilotprojekt där företag inom skog och stål medverkar.

- Att få ta del av Skolverkets utvärdering är ett fantastiskt kvitto för oss på att vi jobbar rätt och att vi blir en förebild för andra aktörer. Vi hade som målsättning att vara bäst i Sverige 2020 när det gäller samverkan. Nu får vi sätta nya mål och bli ännu bättre avslutar Tobias Mårtensson. Vi firade kaffe och en tårta med texten No1. För nu har vi svart på vitt att vi faktiskt är bäst i Sverige!

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Från och med 15 juni:
Måndag-lördag: kl 10.00-13.00, 14.00-17.00
Öppet i två pass. Kan förbokas.
Max antal besökare per pass.
 
Opening hours
From 15 June:
Monday-Saturday: 10 pm-1am, 2 pm-5pm
Open in two sessions. Can be pre-booked.
Maximum number of visitors per session.
Pre-book your visit: http://px.nu/emmcp 
 
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida